Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae  

Országos Széchényi Könyvtár

Inc. 197.
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae


A XV. század első felében élt olasz Ferenc-rendi szerzetes munkája, kiegészítés az egy századdal előbb élt olasz dominikánus, Bartholomaeus de Pisa Summa casuum conscientiae című munkájához, amely papok számára készült gyóntatási kézikönyv a különböző bűnök megítéléséről.

Nyomtatott könyv. Venezia (1473. aug. előtt). Vendelinus de Spira nyomdája. (Hain 2150.) 341 fol. 235 x 335 mm.

Első levelét kézi festéssel illuminálták. - IV. Sixtus pápa és Mátyás király címerével van ellátva.

Kötése: egykorú, vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés. - A két címer alapján arra szoktak következtetni, hogy a könyv Sixtus pápa ajándéka Mátyás király számára, de az sem lehetetlen, hogy a pápa a pozsonyi egyetemnek küldte.

A múlt században a pozsonyi ferences kolostorban őrizték, onnan került előbb a szombathelyi, utóbb a pesti ferences rendházba, a kolostor feloszlatásakor pedig az OSzK-ba.


Bibliográfia: Csontosi IV. - Soltészné I. 128. - Berkovits I. 43. sz. - Csapodi I. 47. sz. - Csapodi II. 438. sz. - Csapodi XXXIV. 48. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek