Thuróczy, Iohannes: Chronica Hungarorum  

Országos Széchényi Könyvtár

Inc. 1143.
Thuróczy, Iohannes: Chronica Hungarorum


A szerző az ún. „személyi jelenlét" bíróságának (personalis praesentia regia) helyettes vezetője, tehát magasrendű királyi tisztviselő, történetíró. Műve Magyarország története, amely 1488-ban két kiadásban jelent meg, Brünnben és Augsburgban, Mátyás királynak szóló ajánlással.

Nyomtatott könyv. Augsburg, 1488. Radtolt Nyomda, Theobald Feger budai könyvkiadó. (Hain 15.518.) - Pergamenre készült nyomtatvány, a Mátyás királynak szóló ajánlást a nyomdász aranybetűkkel nyomtatta.

Illuminálás: számos fametszettel, amelyek rendkívül szépen vannak kiszínezve ebben a példányban. - Mátyás és Beatrix fametszetű, kiszínezett címerével van ellátva.


Bibliográfia: Mályusz. - Borsa. - Csapodi II. 653. sz. - Fakszimile kiadása, magyar fordítással és jegyzetekkel: Budapest, 1986.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek