Bessarion: De ea parte Evangelii, ubi scribitur: „Si eum volo manere, quid ad te?"  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 438.
Bessarion: De ea parte Evangelii, ubi scribitur: „Si eum volo manere, quid ad te?" - Epistola ad Graecos. - De sacramento Eucharistiae


Bessarion (1403? - 1472) görög származású, de élete nagyobb részét Itáliában élő bíboros, teológus, neoplatonista filozófus, aki a nyugati és keleti egyház uniója érdekében dolgozott. Ebben a kódexben található munkái közül az első a János-evangélium utolsó részének (21, 22) egy mondatához fűzött magyarázat. A második a görögökhöz szól arról, hogy romlásuk oka a római egyháztól való elszakadás. A harmadik a római egyház álláspontját védi az Oltáriszentség kérdésében a görög egyház tanításával szemben.

Pergamenkódex. 56 fol. 200 x 285 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: „Leonardus Iob scripsit".

Illuminálás: Umbria, vagy esetleg Velence, 1450-1470 közt. Fehér indafonatos. - Mátyás címerét Bessarionéra festették rá.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötés. (Repr.: Koroknay V., VI.: XV. t.)

Első tulajdonosa maga a szerző volt. A Corvinából J. Fabri tulajdonába jutott, majd a bécsi Egyetemi Könyvtáré lett. A göttweigi Stiftsbibliothekból került 1936-ban az OSzK-ba. A kódexben levő második és harmadik darabot Augustinus Moravus 1513-ban Strassburgban ebből a példányból adta ki: „Ex libro syncerae fidei transcripta, qui in Bibliotheca Budensi Pannoniae inferioris habetur."


Bibliográfia: Bartoniek I. 438. sz. - Bartoniek II. - Berkovits I. 41. sz. - Csapodiné II. 41-42. - Csapodiné XII. - Csapodi I. 44. sz. - Csapodi II. 115. sz. - Csapodi XXXIV. 45. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek