Bonfinis, Antonius de: Rerum Hungancarum decades  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 434.
Bonfinis, Antonius de: Rerum Hungancarum decades


De Bonfinis (1427?-1502), vagy ahogy ismertebb, Bonfini, olasz humanista, Mátyás király és II. Ulászló udvari humanistája. Összefoglaló, nagy magyar történetének megírásához még Mátyás király felszólítására fogott hozzá, de csak évekkel az ő halála után, Ulászló korában fejezte be. A munka eredeti példányából csak néhány töredék került elő három különböző helyről (Nürnbergből, a szegedi ferences könyvtárból és az OSzK egy könyvének kötéséből).

Pergamen kódextöredék. 5 fol. 170/190 x 230/255 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: Iohannes. 1495.

Illuminálás: nincs.


Bibliográfia: Bartoniek I. 434. sz. - Csapodi I. 130. sz. - Fülep.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek