Isocrates: Oratio ad Demonicum  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 430.
Isocrates: Oratio ad Demonicum, Latine versa a Lapo Castelliunculo, cum praefatione eiusdem. - Eiusdem orationis alia versio. - Oratio de laudibus Helenae, e Graeco in Latinum per Iohannem Petrum Lucanum conversa. - Oratio in funere Euagorae regis Cypri Latine versa


Isokratés (436-338) athéni politikai és szónoklattani író és retorikatanár. Első munkája az uralkodói kötelességekről szóló buzdításokat tartalmaz (kétféle fordításban), a második szónoklattani gyakorlat annak bemutatására, hogyan lehet beszéd keretében mondai tárggyal foglalkozni (Helena, a trójai háború), a harmadik Euagoras ciprusi görög király temetésére készült dicsőítő beszéd.

Pergamenkódex. 40 fol. 144 x 216 mm

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen. Buda.

Illuminálás: Buda, 1470 után, Mátyás király ún. „első címerfestője". - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: XVIII. századi.

A Corvinából előbb Brassicanus, utóbb J. Fabri birtokába került. 1756-ban jutott a bécsi Egyetemi Könyvtárból az Udvari Könyvtárba, onnan 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. 256. volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 31. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 430. - Berkovits I. 40. sz. - Csapodi I. 43. sz. - Csapodi II. 368. sz. - Csapodi XXXIV. 44. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek