Bernardus Claravallensis: De consideratione ad Eugenium III. papam  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 429.
Bernardus Claravallensis: De consideratione ad Eugenium III. papam. - [Pseudo-] Bernardus: De interiore homine. - Hugo de Sancto Victore: Soliloquium de arrha animae.


Szent Bernát (1090-1153) clairvaux-i apát és Hugo (XI. sz. vége-1141), a párizsi Szent Viktor iskola tanára, a XII. század legnevezetesebb misztikusai közé tartoztak, akik nem a filozófiában, hanem a belső átélésben látták a tudás igazi alapját.

Pergamenkódex. 71 fol. 161 x 240 mm.

Írás: humanista félkurzív könyvírás.

Scriptor: ismeretlen, Buda.

Illuminálás: Buda, 1470 után, Mátyás király ún. „első címerfestője". - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötésben. - Poncolt aranymetszéssel készült. (Repr.: Balogh I. 2. 552.)

A Corvinából előbb Brassicanus, utóbb J. Fabri birtokába került. 1756-ban a bécsi Egyetemi Könyvtárból jutott az Udvari Könyvtárba, majd 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. 1079. volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 33. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 429. sz. - Berkovits I. 39. sz. - Csapodi I. 42. sz. - Csapodi II. 112. sz. - Csapodi XXXIV. 43. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek