Trapezuntius, Georgius: Compendium grammaticae ad Andream filiolum  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 428.
Trapezuntius, Georgius: Compendium grammaticae ad Andream filiolum


Krétai származású görög humanista, arisztoteliánus filozófus (1395-1484), aki főleg Itáliában működött. Sok görög munkát fordított latinra. Ez a munkája latin nyelvtani kézikönyv.

Pergamenkódex. 42 fol. 196 x 298 mm.

Írás: humanista félkurzív könyvírás.

Scriptor: ismeretlen. „Anno domini Millesimo quadrigentesimo septuagesimo" (1470), valószínűleg Buda.

Illuminálás: Buda, 1470-1490 közt, Mátyás király ún. „első címerfestője". - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel ékes.

A Corvinából Cuspinianus, azután J. Fabri birtokába került, onnan a bécsi Egyetemi Könyvtárba, 1756-ban az Udvari Könyvtárba, 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. 2343 volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 34. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 428. - Berkovits I. 38. sz. - Csapodiné XXVIIII. 110. sz. - Csapodi I. 41. sz. - Csapodi II. 667. sz. - Csapodi XXXIV. 42. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek