Asconius Pedianus, Quintus: Commentaria in Ciceronis orationes  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 427.
Asconius Pedianus, Quintus: Commentaria in Ciceronis orationes


Ókori római filológus és író egyetlen, töredékesen fönnmaradt műve, Cicero beszédeinek a magyarázata.

Pergamenkódex. 80 fol. 180 x 260 mm.

Írás: humanista kurzív könyvírás.

Scriptor: Cenninius (szignálatlan).

Illuminálás: Firenze, 1460-as évek, Cenninius. Fehér indafonatos. 1470 után Budán kiegészítette Mátyás király ún. „első címerfestője". -Mátyás király címerével díszített.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült: (Repr.: Koroknay V., VI.: XIV. t.)

A Corvinából előbb Cuspinianus, utóbb J. Fabri birtokába került. 1756-ban a bécsi Egyetemi Könyvtárból jutott az Udvari Könyvtárba, innen 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. Lat. 152. volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 17. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 427. sz. - Berkovits I. 37. sz. - Csapodiné I., II., XII., XXIX. - Csapodi I. 40. sz. - Csapodi II. 70. sz. - Csapodi XXXIV. 41. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek