Basilius Magnus: Homiliae in Hexaemeron  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 426.
Basilius Magnus: Homiliae in Hexaemeron, Latine redditae ab
Eustachio diacono


A szerző (kb. 330-379) caesareai püspök, görög egyházatya. Ez a munkája kilenc beszédet tartalmaz, amelyek a bibliai teremtéstörténetet betű szerinti értelemben magyarázzák.

Pergamenkódex. 42 fol. 164 x 243 mm.

Írás: humanista félkurzív könyvírás.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Buda, 1470-1490 közt, Mátyás király ún. „első címerfestője". - A címer teljesen ki van vakarva, de kvarcfényben kivehető még a korona nyoma.

Kötése: egykorú barna bőrkötés.

A Corvinából Cuspinianus, azután J. Fabri birtokába jutott. 1756-ban a bécsi Egyetemi Könyvtárból az Udvari Könyvtárba került, onnan 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. 1076. volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 32. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 426. sz. - Berkovits I. 36. sz. - Ankwicz I. 114. - Csapodi I. 39. sz. - Csapodi II. 106. sz. - Csapodi XXXIV. 40. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek