Boccaccio, Giovanni: De casibus virorum illustrium  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 425.
Boccaccio, Giovanni: De casibus virorum illustrium


Boccacciónak (1313-1375), az olasz nyelvű világi prózairodalom megteremtőjének ez a munkája arról szól, hogy álmában megjelennek előtte a történelem szerencsétlen sorsú jeles férfiai Ádámtól az ő saját koráig, és elmesélik, hogyan estek ki korábbi boldog állapotukból.

Pergamenkódex. 95 fol. 217 x 283 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: „Scriptus ad petitionem Nobilis civis Iohannis de Fleschoballis de Florentia anno domini 1422, completus die 12a septembris. - Manu fratris Baptistae de civitate Narnie oriundi ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini, tunc temporis studentis Florentie."

Illuminálás: első levele kitépve, csak néhány kisebb iniciálé maradt meg. Firenze. - Címer az első lap hiánya miatt nincs benne.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült. (Repr.: Koroknay V., VI.: XI. t.)

Brassicanus, azután J. Fabri tulajdonából került a bécsi Egyetemi Könyvtárba, onnan 1756-ban az Udvari Könyvtárba, 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. 437. volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 3. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 425. sz. - Berkovits I. 35. sz. - Csapodi I. 38. sz. - Csapodi II. 119. sz. - Csapodi XXXIV. 39. sz. - Csapodiné II. 31. - Csapodiné XII.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek