Graduale  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 424.
Graduale. Pars II. a sabbato sancto ad dominicam XXIV. post Pentecosten


A mise változó énekeit tartalmazó szertartáskönyv II. kötete.

Pergamenkódex. 201 fol. 370 x 503 mm.

Írás: gótikus textuális.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: 1480-1490 táján, Buda (vagy Flandria). - Címer: Mátyás királyé és Beatrixé.

Kötése: 1755-ből. - Arany metszéssel készült.

A régebben tévesen „Antiphonale" néven emlegetett kódex eredetéről sok vita folyt. Azt a föltevést, hogy a francia király ajándékaként hozta magával követsége alkalmával Filipec János püspök 1487-ben, korábban Hermann, újabban Szigeti Kilián és Jean Porcher meggyőzően cáfolták. Valószínűleg a budai királyi kápolna számára készült, és Mária királyné 1526-ban menekülésekor vitte magával Budáról. A XVII. században a stuttgarti Württembergische Landesbibliothek tulajdonában volt, onnan került a bécsi Udvari Könyvtárba, onnan 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. 1769. volt.)


Bibliográfia: Löffler 98. - Hermann I. 6/4, 47. sz. - Hoffmann VI. 86. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 424. sz. - Szigeti I. - Szigeti II. - Porcher. - Csapodi I. 37. sz. - Csapodi II. 830. sz. - Csapodi V. 207 - 208. - Csapodi VI. 119 -120. - Csapodi XXXIV. 38. - Csapodi XLI. - Radocsai - Soltészné 65-67. - Soltészné III. - Soltészné V. - Schreiner 746. - Berkovits I. 34. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek