Poéta Christianus: Genealogiae deorum carmine heroico concinnatae  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 423.
Poéta Christianus: Genealogiae deorum carmine heroico concinnatae. - Cassius, Dio: Oratio M. Antonii in funere Iulii Caesaris per Baptistam Guarinum translata. - Guarinus, Baptista: Oratio in inchoando feliciter Ferrariensi gymnasio habita anno 1453


A kódex első darabja ismeretlen szerző verses műve az ókori mitológia isteneinek származásáról. Baptista Guarino (1434-1513) a híres ferrarai humanista tanár Guarino Veronese fia, Janus Pannonius barátja. Dio Cassius (kb. 155-kb. 235) görög származású és görögül író római konzul és történetíró, munkája Antoniusnak Caesar temetésén mondott beszédére vonatkozik. Battista Guarino fordította latinra. B. Guarino a ferrarai iskolában mondott beszéde a kötet utolsó darabja.

Pergamenkódex. 35 fol.- 175 x 282 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: teljesen dísztelen. - A címer az első lap aljáról le van vágva.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült.

Későbbi tulajdonosok: Cuspinianus, Fabri. A bécsi Egyetemi Könyvtárból 1756-ban került az Udvari Könyvtárba, onnan 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. Lat. 109. volt.)

 

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek