Xenophon: De republica Lacedemoniorum  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 422.
Xenophon: De republica Lacedemoniorum, Latine a Francisco Philelpho cum eiusdem praefatione. - De laudibus Agesilai regis Lacedemoniorum. Latine a F. Philelpho. - Praefectus equitum seu tractatus de re equestri, Latine versus a Lapo Castelliunculo cum eiusdem praefatione


Xenophón (434-355) az egyik legnagyobb ókori görög történetíró. A kötetben levő első munkája a spártai intézményeket, Lykurgos alkotmányát magasztalja, a második Agesilaos spártai királyt dicsőítő költemény. Mindkettőt Francesco Filelfo (1398-1481) olasz humanista fordította latinra. Xenophón harmadik munkája, amelyet Filelfo tanítványa, Lapo da Castiglionchio fordított, a lovasság vezetéséről szól.

Pergamenkódex. 55 fol. 155 x 251 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen, Magyarország.

Illuminálás: Buda, 1470-1490 közt, Mátyás király ún. „első címerfestője". - Az első levél alsó széle a címerrel együtt le van vágva.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült. (Repr.: Balogh I. 2. 390. - Koroknay V., VI.: XII. t.)

A kódex valószínűleg Brassicanus birtokából került J. Fabrihoz. A bécsi Egyetemi Könyvtárból 1756-ban jutott az Udvari Könyvtárba, innen 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi Jelzete: Cod. 178. volt.)


Bibliográfia: Hermann 6/3. 30. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 422. sz. - Berkovits I. 32. sz. - Csapodi I. 35. sz. - Csapodi II. 704. sz. - Csapodi XXXIV. 36. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek