Bonfinis, Antonius de: Symposion de virginitate et pudicitia coniugali  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 421.
Bonfinis, Antonius de: Symposion de virginitate et pudicitia coniugali

De Bonfinis (1427?-1502), vagy ahogy ismertebb, Bonfini, olasz humanista, Mátyás király és II. Ulászló udvari humanistája. Ez a Beatrix királynénak ajánlott munkája három beszélgetés keretében a házastársi szemérmesség dicsérete Mátyás és Beatrix személyében. A fiktív beszélgetés szereplői a királyon és királynén kívül Beatrix testvére, Galeotto, Geréb László erdélyi püspök stb.

Pergamenkódex. 171 fol. 191 x 295 mm.

Írás: humanista fél-kurzív könyvírás.

Scriptor: XVI. századi bejegyzés szerint: „Manus Bonfini nostri propria avunculi", ez azonban valószínűtlen, mert a szövegben olyan értelemzavaró íráshibák vannak, amelyek a szerző saját kezű írásában lehetetlenek.

Illuminálás: helye bizonytalan, 1485 táján, meglehetősen kezdetleges. - Beatrix királyné címerével díszített.

Kötése: új. Arany metszéssel készült.

A kódex annyira kezdetleges kivitelezésű, hogy talán csak az eredetiről készült másolat.

Zsámboki János Nápolyban vásárolta. A bécsi korvinák közül 1934-ben került az OSzK-ba. (Bécsi jelzete Cod. Lat. 2365 volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/4. 24. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek L 421. - Apró (bevezetése). - Berkovits I. 31. sz. - Csapodi I. 34. sz. - Csapodi II. 131. sz. - Csapodi V. 218. - Csapodi VI. 115. - Csapodi XXXIV. 35. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek