[Chalcidius] Altividi de immortalitate animae liber  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 418.
[Chalcidius] Altividi de immortalitate animae liber


V. századi római filozófus, elsősorban platonista, de részben aristotelési tanokat is közvetített. Ez a munkája Platón egyetlen természetbölcseleti művéhez, a Timaioshoz írt magyarázat.

Pergamenkódex. 52 fol. 186 x 260 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: ismeretlen, Firenze.

Illuminálás: Firenze, 1450-1470 közt. Fehér indafonatos, Mátyás király címerével díszített.

Kötése: egykorú, vaknyomásos itáliai reneszánsz bőrkötés. - Arany metszéssel készült.

Mátyás király előtt más tulajdonosa volt. Mátyás király címere alatt ugyanis egy ismeretlen koronás-liliomos címer nyomai vehetők ki. Utóbb J. Fabrié lett. A bécsi Egyetemi Könyvtárból jutott1756-ban az Udvari Könyvtárba, onnan 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. Lat. 2391 volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 21. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 418. sz. - Berkovits I. 30. sz. - Csapodi I. 33. sz. - Csapodi II. 164. sz. - Csapodi XXXIV. 34. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek