Philostratus, Flavius: Heroica.  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 417.
Philostratus (II.), Flavius: Heroica. - De vitis sophistarum. - Epistolae.-Philostratus (III.) Lemnius: Imagines. Lat. trad., cum praefatione ad Matthiam regem Hungariae ab Antonio de Bonfinis


Philostratos (II.) (kb. 170-kb. 244) előbb athéni, később római szofista filozófus volt. Első munkája a Trója alatt szereplő hősök jellemrajza, tetteik elbeszélése. A második görög és római tudósok, szónokok élete. Levelei főleg szerelmes enyelgések. A második Philostratos, az előbbinek unokaöccse. Munkája egy nápolyi képtár 34 festményének leírása. Még bizonyításra vár, hogy ez a képtár valóban létezett-e, vagy csak a képzelet szüleménye. Mindegyik munkát Mátyás király udvari humanistája és történetírója, Bonfini fordította latinra.

Pergamenkódex. 172 fol. 222 x 358 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: rendkívül díszes, Firenze, Boccardino Vecchio, valószínűleg 1485. - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres bőrkötés, de már II. Ulászló címerével, tehát a bekötés már az ő idejében történt. - Poncolt arany metszése van. (Repr.: Koroknay V., VI., XVIII. t.)

Gremper osztrák humanista birtokába került, tőle jutott előbb Brassicanus, azután Fabri kezébe. 1756-ban a bécsi Egyetemi Könyvtárból jutott az Udvari Könyvtárba, majd 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. Lat. 25. volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 78. sz. - Hoffmann XIV. - Ankwicz I. 114-121. - Ankwicz II. 201. - Bartoniek I. 417. sz. - Berkovits I. 29. sz. - Csapodi I. 32. sz. - Csapodi II. 503. sz. - Csapodi XXXIV. 33. sz. - Csapodiné XXVI.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek