Basilius Magnus: De divinitate Filii et Spiritus Sancti  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 415.
Basilius Magnus: De divinitate Filii et Spiritus Sancti contra Eunomium, a Georgio Trapezuntio Latine versus. Praefatio Bessarionis ad Eugenium papam, Georgii Trapezuntii ad Bessarionem respon-sio. - De Spiritu Sancto ad Amphilochium episcopum Iconii


A szerző (kb. 330-379) caesareai püspök, görög egyházatya. A két mű közül az első az ariánus Eunomios ellen írt vitairat. A görögül készített munkát Trapezuntius (1. a 25. sz. alatt) fordította latinra és ő írt feleletet Bessarionnak, aki a műhöz előszót csatolt IV. Eugén pápához. A második munka az előzőhöz hasonló tárgyú, a szerző ezt Amphilochios iconiumi püspöknek ajánlotta.

Pergamenkódex. 156 fol. 143 x 220 mm.

Írás: humanista kurzív könyvírás.

Scriptor: Cenninius (szignálatlan).

Illuminálás: Firenze, 1472 előtt, Cenninius. Fehér indafonatos, Mátyás király címere Vitéz Jánoséra van ráfestve.

Kötése: egykorú, itáliai, reneszánsz vaknyomásos bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült.

A kódex eredetileg Vitéz János birtokában volt. Utóbb J. Fabri bécsi püspök tulajdona lett. 1756-ban a bécsi Egyetemi Könyvtárból került az udvari könyvtárba, onnan 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzet: Cod. 831. volt.)


Bibliográfia: Fraknói II. - Hermann I. 6/3 50. sz. - Hoffmann VI. 62. - Hoffmann XIV. - Bartoniek 415. sz. - Berkovits I. 28. sz. - Csapodi I. 31. sz. - Csapodi II. 102. sz. - Csapodi XXXIV. 32. sz. - Csapodiné L 340. - Csapodiné II. 46. - Csapodiné XXVIII. 13. sz. - Csapodiné XXIX.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek