Quintilianus, Marcus Fabius: Institutionum oratoriarum libri XII  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 414.
Quintilianus, Marcus Fabius: Institutionum oratoriarum libri XII


Quintilianus (kb. 35/36-kb. 95/100) volt az első állami retorikatanár Rómában. Munkája a szónoklattan elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a szónoki nevelésről szól.

Pergamenkódex. 278 fol. 200 x 280 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Umbria, 1460-1470 táján. Fehér indafonatos. - Mátyás címere eltörölve.

Kötése: eredeti, aranyozott korvina bőrkötés, amelyről a címert felülnyomással igyekeztek eltüntetni. - Poncolt arany metszése van. (Repr.: Koroknay V., VI., X. t.)

A kódexet Brassicanus bécsi humanista vitte el Budáról: „Liber est Alexandri Brassicani... Bude anno 1525 mensis decembris die 6." A Corvinára utaló jeleket valószínűleg ő igyekezett eltüntetni, mert a címlapon Mátyás király címerének (amelyből csak a korona maradt meg) helyére az ő írásával van beírva „Quintilianus". Utána J. Fabri bécsi püspöké lett, 1756-ban a bécsi Egyetemi Könyvtárból került az udvari könyvtárba, onnan 1934-ben az OSzK-ba. (Bécsi jelzete: Cod. 105. volt.)


Bibliográfia: Hermann I. 6/3. 87. sz. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 414. - Berkovits I. 27. sz. - Csapodi I. 30. sz. - Csapodi II. 561. sz. - Csapodi XXXIV. 31. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek