Agathias: De bello Gothorum  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 413.
Agathias: De bello Gothorum et aliis peregrinis historiis, per Chris-tophorum Personam Romanum e Graeco in Latinum traductus et reginae Beatrici dicatus


A szerző VI. századi bizánci történetíró, aki saját korának eseményeit írta meg Procopius művének folytatásaként. A latin fordítást 1483-1484 táján készítette Cristoforo Persona olasz humanista.

Pergamenkódex. 164 fol. 212 x 292 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: Clemens Salernitanus (szignálatlan). - Illuminálás: Nápoly, kb. 1483-1484. - Beatrix királyné címerével díszített

-Kötése: újabb (1755). - Poncolt arany metszéssel készült. - A fordító ezt a példányt Beatrix királynénak ajánlotta, az ő magánkönyvtárába tartozott.
A kötet már 1576-ban a bécsi udvari könyvtárban volt. Az OSzK-ba 1934-ben a bécsi ÖNB-ből került (ottani jelzete Cod. 82. volt).


Bibliográfia: Hermann I. 6/4. 23. sz. - Hoffmann III. - Hoffmann XIV. - Bartoniek I. 413. sz. - Csapodi I. 29. sz.-Csapodi II.. 10. sz. - Csapodi V. 217-218. - Csapodi VI. 127. - Csapodi XXXIV. 30. sz. - Csapodiné II. 33-34. - Csapodiné XII.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek