Petancius Ragusinus, Félix: Genealogia Turcorum imperatorum  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 378.
Petancius Ragusinus, Félix: Genealogia Turcorum imperatorum...
dedicata... Vladislao Hungariae regi


Petancius vagy Félix Ragusinus dalmáciai humanista, a budai könyvfestő műhelynek fönnállása utolsó szakaszában vezetője, később II. Ulászló diplomatája. Több munkát írt a törökökről. Ez a műve a török birodalom adminisztratív, igazságügyi, katonai és pénzügyi viszonyairól szól, a török császárok képeivel díszítve. II. Ulászló királynak ajánlotta.

Pergamentekercs. 217 x 395 mm.

Írás: humanista antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen, Buda

Illuminálás: Buda, 1502. (Egyesek szerint Petancius készítette.) - Címer nincs rajta.

Kötése: nincs, a kézirat tokban van.

Az OSzK 1908-ban szerezte meg Rosenthal müncheni antikváriustól. A kéziratnak pontosan azonos másik példánya van a madridi Biblioteca Nacionalban (Vit. 4-12). Nem lehet megállapítani, hogy a kettő közül melyik volt az Ulászlónak átadott példány.


Bibliográfia: Bartoniek I. 378. sz. - Berkovits III. - Berkovits V. (az egész tekercs kb. felére kicsinyített reprodukciója a XLV. t.) -Kniewald I, IV. - Banfi III. - Hoffmann V. 103-104. - Hoffmann VI. 166-167. - Balogh I. 1. 537-540. - Csapodi II. 476. sz. - Csapodi XXIII. - Csapodi XXIV.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek