Victorinus, Caius Marius: Commentarium in Ciceronis librum De inventione  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 370.
Victorinus, Caius Marius: Commentarium in Ciceronis librum De
inventione


A szerző ókori (IV. századi) afrikai neoplatonista filozófus, egyben retorikai és grammatikai művek szerzője. Ez a munkája Cicero fiatalkori retorikai munkájához írt magyarázat.

Pergamenkódex. 94 fol. 204 x 303 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Magyarországon, talán Nagyváradon, 1462 előtt. - Címer nincs benne.

Kötése: eredeti, aranyozott és címeres korvina bőrkötés. - Arany metszéssel készült. (Repr.: Berkovits I. XLVIII. t.)
Vitéz János javította: „Emedaui quantam fieri potui et finiui Cibinii XXVII. Septembris MCCCCLXII. Jo." Későbbi tulajdonos: Antonius Buffa 1. baro a Monte liliorum.

Az OSzK-ba Emich Gusztáv gyűjteményéből került.


Bibliográfia: Fraknói VI. - Bartoniek I. 370. sz. - Berkovits I. 24. sz. - Csapodiné X. - Csapodiné XXVIII. 116. sz. - Csapodi I. 27. - Csapodi II. 697. sz. - Csapodi XXXIV. 28. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek