Cyrillus Alexandrinus: Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 358.
Cyrillus Alexandrinus: Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate (contra haereticos), a Georgio Trapezuntio e Graeco in Latinum traductus


A szerző (?-444) alexandriai pátriárka, görög egyházatya. Ez a munkája a Krisztus istenségét tagadó ariánusok ellen írt vitairat, a IV. századi szentháromságtani viták eredményeinek összefoglalása. A fordítóról l. a 25. sz. alatt mondottakat.

Pergamenkódex. 126 fol. 195 x 278 mm.

Írás: átmenet a gotiko-antikva és az antikva rotunda közt

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: teljesen dísztelen, mert az első levél és valamennyi iniciálé ki van vágva, így címer sincs benne.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült.

A raguzai Domonkos-rendi kolostorból 1890-ben a Bosnyák Nemzeti Múzeumba, onnan 1897-ben mai őrzési helyére került.


Bibliográfia: Bartoniek 1.358. sz. - Berkovits I.23. sz. - Csapodi I. 26. sz. - Csapodi II. 217. sz. - Csapodi XXXIV. 27. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek