Hieronymus, S.: Commentarii in Epistolas S. Pauli  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 347.
Hieronymus, S.: Commentarii in Epistolas S. Pauli ad Galatas, ad Epheseos, ad Titonem, ad Philemonem. — Nicolaus de Lyra: Pos-tilla super S. Pauli Epistolam ad Hebraeos


Szent Jeromos (kb. 347-420) kora legkiválóbb polihisztora, teológus, latin egyházatya, a Biblia latin fordításának (Vulgata) készítője. A kódexben levő munkája Pál apostol leveleihez írt magyarázatokat tartalmaz. Ezekhez csatlakozik Nicolaus de Lyra (kb. 1270-1349) ferences szerzetes, párizsi teológus professzor egy hasonló kommentárja.

Pergamenkódex. 178 fol. 237 x 346 mm.

Írás: antikva rotunda.
Scriptor: „Anno salutis MCCCCLXXXVIII. M. L. P." - Illuminálás: Firenze, kb. 1488, Gherardo és Monte di Giovanni. - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: újabb. - Poncolt arany metszéssel készült.

A modenai könyvtárban (Bibl Est a. s. 4. 24. jelzet alatt) őrzött kódex sorsa ugyanaz volt, mint az előző tétel alatti. (Bécsi jelzete Cod. Lat. 13 697 volt.)


Bibliográfia: Fava 80. sz. - Ancona 2. 1577. - Bartoniek 347. sz.
- Berkovits I. 22. sz. - Waldapfel. - Csapodi I. 25. sz. - Csapodi II. 325. sz. - Csapodi XXXIV. 26. sz. - Csapodiné II., XII.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek