Chrysostomus, Iohannes: Homiliae in epistolas Pauli apostoli  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 346.
Chrysostomus, Iohannes: Homiliae in epistolas Pauli apostoli I. et II. ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, per Ambrosium monachum (Traversari) e Graeco in Latinum translatae. - Epistolae I-III. ad Olympiadem matronam


A szerző, Aranyszájú Szent János (kb. 354-407), konstantinápolyi pátriárka, görög egyházatya, egyházi szónok. Két itt található műve közül az első Szent Pál egyes leveleihez írt magyarázatokat tartalmaz. A második munka három levelét tartalmazza, amelyekben erkölcsi tanításokat ad egy özvegynek. A fordító Traversariról l. a 2. sz. alatt.

Pergamenkódex. 155 fol. 254 x 368 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Firenze, 1485-1490 közt, Attavante. - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: újabb. - Poncolt arany metszéssel készült.

A kódex 1560-ban Alfonz modenai hercegé volt. A modenai könyvtárban (Bibl. Est. a. R. 4. 19. jelzet alatt) őrzött kódexet Ferenc modenai herceg 1847-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, mégsem jutott el Magyarországra, mert útközben Bécsben visszatartották. 1869-1891 közt a bécsi udvari könyvtárban őrizték (Cod. Lat. 13.698 jelzet alatt). Budapestre csak 1891-ben került. Az első világháború után az olasz államé lett, és csak 1927-ben jutott vissza mai őrzési helyére.


Bibliográfia: Fava 77. sz. - Ancona 2. 1576. sz. - Bartoniek 346. sz. -Berkovits I. 21. sz. -Waldapfel. - Csapodi I. 24. sz. - Csapodi II. 172. sz. - Csapodi XXXIV. 25. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek