Iohannes Damascenus: Sententiae - Anselmus Cantuariensis: Opera  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 345.

Iohannes Damascenus: Sententiae - Anselmus Cantuariensis: Opera
1485-90., Firenze
Hiteles corvina

Külső leírás:
A nyaga: pergamen
Levelek száma: 292 (pontos foliálás a levelek verzóján!)
Ívfüzetek száma:
Levélméret: 350 x 235 mm
Írástükör: 220 x 125 mm
Kolumnák száma: 1
Sorok száma: 31
Vonalazás: dupla vakvonalazás

Írás: humanistica textualis formata
Scriptor: ismeretlen
Datálás: datálatlan, 1485-90.
Lokalizálás: minden bizonnyal Firenze

Díszítés:

f. 1v: tartalommutató f. 2r: címlap négy oldalán keretdísszel, az alsó mezőben magyar címer (kettős kereszt) Mátyás címerére ráfestve; ugyanitt figurális D(eum) iniciálé

4 soros festett, aranyozott iniciálék passim

6 soros festett, aranyozott iniciálék lapszéldísszel: f. 15v I(pse), 69r C(onfitemur), 92r Q(uidam) - 16 soros, 95r S(iquis), 134v E(ya), 146v S(aepe), 171v R(ationalem), 190v N(egatur), 214v A(nselmus) - lapszéldísz nélkül, 218r V(oluntas) - lapszéldísz nélkül, 290v D(omino) - lapszéldísz nélkül
Illuminátor: szignálatlan, Attavante degli Attavanti
Datálás: datálatlan, 1485-90.
Lokalizálás: "sine loco", Firenze

A kódex tulajdonosai, használói:

1. Mátyás - címer: f. 2r: a magyar kettőskeresztet Mátyás címerére festették rá
2 . bejegyzések: elszórtan lapszéli jegyzetek, szövegjavítások egykorú kéztől

Kötés: eredeti aranyozott, festett címeres corvina-bőrkötés, restaurált
M érete: 370 x 250 mm
M etszése: poncolt arany metszés

A kódex utóélete: a kódexet az Országos Széchényi Könyvtár 1886-ban vásárolta Ulrico Hoepli milánói antikváriustól

Restaurálás: Országos Széchényi Könyvtár

Tartalmi leírás:

ff. 2r - 91.: IOANNI[!] PRESBYTERI DAMASCENI SENTENTIAE A BURGUNDIONE PISANO TRADUCTĘ E GRĘCO AD EUGENIUM PAPM TERTIUM INCIPIUNT. QUONIAM INCOMPREHENSIBILIS EST DEUS ... est gaudium fructificantes. Explicit liber iohannis damasceni. Deo gratias.

ff. 92 - 133r.: INCIPIT PRAEFATIO LIBRI MONOLOGION BEATI ANSELMI ARCHIE[PISCI]PI CANTUARIENSIS. Quidam fratres me saepe ... ineffabiliter trinus et unus. Explicit liber monologion beati Anselmi cantuariensis archie[pisco]pi.

ff. 133v - 145r.: INCIPIT PROSLOGION BEATI ANSELMI. I. PROLOGUS. Postquam opusculum quoddam ... deus benedictus in saecula. Amen. Explicit prosologion [!] liber beati Anselmi.

ff. 145 - 190.: Incipit praefatio b[ea]ti Anselmi in librum cur d[eu]s homo. Opus subditum propter quosdam ... qui est benedictus in sacula. Amen. Explicit liber cur deus homo beati Anselmi.

ff. 190 - 214.: INCIPIT LIBER BEATI ANSELMI DE PROCESSIONE SP[IRITU]S S[AN]C[T]I. Negatur a graecis ... Explicit liber de processione spiritus sancti.

ff. 214v - 218r.: Incipit Epistula Anselmi ad Valerianum nuemburgensem Ep[iscopu]m. De fermentato et azimo. Anselmus servus aecclesiae cant[uar]iensis ... reputandum iudicatur. Explicit liber de fermentato et azimo.

ff. 218 - 272r.: Incipit liber Anselmi de voluntate triplici vel de similitudinibus. Voluntas tripliciter intelligitur ... ne nobis noceant in quantum volunt. Explicit liber de Similitudinibus b[e]ati Anselmi.

f. 272.: INCIPIUNT CAPITIVLA[!] L[IBRI] B[E]ATI ANSELMI DE CONCEPTU VIRGINALI. Quae sit originalis ... excuset eos post baptisma. expliciunt capitula.

ff. 272v - 290.: Incipit liber de conceptu virginali et de originali peccato. Cum in omnibus ... si vera probari poterit. Explicit liber de conceptu virginali et de originali peccato.

ff. 290v - 292r.: Epistola II. beati Anselmi cantuariensis archiepiscopi ad Walerannum nuemburgensem episcopum. De sacramentis ecclesiae. Domino et amico Waleranno ... olim quandam epistolam. Explicit liber beati Anselmi de sacramentis ecclesiae.


Bibliográfia: Bartoniek 345. - Berkovits 20. - Csapodi (1973) ... - Csapodi - Csapodiné (1990) 27. - Uralkodók 34.

Képek
 

1v

2r