Iohannes Scholasticus sive Climacus: SpirituAlis gradatio seu Scala paradisi  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 344.
Iohannes Scholasticus sive Climacus: Spiritualis gradatio seu Scala paradisi, Ambrosio Traversari interprete, cum praefatione eiusdem. -Ad pastorem liber. - [David Dishypatos] Daniel monachus: Vita Iohannis Scholastici


Ioannés Klimakos sínai-hegyi görög szerzetes a VII. század első felében működött. Első munkája, a „Paradicsomi lépcső" 30 fejezetben (30 lépcsőfokon) népies előadásban fejtegeti a szerzetest fenyegető bűnöket és a szerzetesek számára szükséges erényeket. Második munkája az eszményi szerzetes elöljáró rajza. A szerző életét megíró XIV. századi Dániel szerzetes igazi neve David Dishypatos.

Pergamenkódex. 189. fol. 172 x 263 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen. „Explicit feliciter... 1470."

Illuminálás: Firenze, 1470. Fehér indafonatos.

Címer: Mátyás királyé (csak kék alapon fekete holló). Hevesy tévesen állítja, hogy Vitéz János címerét festették át vele.

Kötése: egykorú, vaknyomásos itáliai reneszánsz bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült.
A kódexet még elkészítésének évében emendálta Vitéz János: „Finivi legendo et signando die XXVI. Septembris 1470. Jo."
A Farkas Lajos-gyűjteményből 1873-ban került mai őrzési helyére.


Bibliográfia: Hevesy 11. sz. - Ancona 2. 717. sz. - Bartoniek I. 344. sz. - Berkovits I. 19. sz. - Csapodi I. 22. sz. - Csapodi II. 357. sz. - Csapodiné XXVIII. 49. sz. - Csapodi XXXIV. 23. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek