Trapezuntius, Georgius: Rhetoricorum libri  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 281.
Trapezuntius, Georgius: Rhetoricorum libri


Krétai származású görög humanista, arisztoteliánus filozófus (1395-1484), aki főleg Itáliában működött. Sok görög munkát fordított latinra. Ez a retorikája szónoklattani-stilisztikai tankönyv, amely tekintélyt szerzett számára, de egyúttal sok támadásnak is okozója lett, mert benne fiatalos nagyzolással bírálta a híres humanista mestert, Guarino Veronesét.

Pergamenkódex. 121 fol. 273 x 366 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Buda, 1480-as évek, Mátyás király címerével.

Kötése: eredetileg lila bársony, de most már csak a fatáblák vannak meg. - Színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel ékes.

A kódexet 1526-ban Szulejmán szultán vitte el Budáról, 1869-ben került vissza Magyarországra Abdul Aziz szultán ajándékaként.


Bibliográfia: Bartoniek I.281. sz. - Berkovits I.18. sz.-Csapodi I. 21. sz. - Csapodi II. 672. sz. - Csapodi XXXIV. 22. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek