Ransanus, Petrus: Epitome rerum Hungaricarum  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 249.
Ransanus, Petrus: Epitome rerum Hungaricarum


Ransanus (1428-1491) luceriai (Itália) püspök, humanista történetíró. Aragóniai Ferdinánd nápolyi királynak, Beatrix királyné atyjának követeként jött Magyarországra. Itt írta meg Magyarország történetét a királyné fölszólítására.

Pergamenkódex. 169 fol. 163 x 247 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: 1490, Nápoly, II. Ulászló és Bakócz Tamás címerével.

Kötése: XVI. századi vaknyomásos bőrkötés. - Arany metszéssel készült.

A kódex Mátyás király halálakor még nem lehetett készen, mert az első levélre ugyan Mátyás király és Beatrix királyné trónon ülő képe került (a szerző felajánlja művét a királyi párnak), de a kép alatt Ulászló és Bakócz Tamás címere van. A szerző Mátyás halála után hazautazott Nápolyba, a kódex egyelőre ott is maradt, az ő halála után pedig unokaöccse, Iohannes de A. Siculus Panormita Bakócznak ajándékozta, hozzá intézett ajánlással. Ekkor került valószínűleg Mátyás fekete hollója helyére Ulászló fehér sasa, Beatrix címerét pedig átfestették Bakócz Tamáséra.

Későbbi tulajdonosok: Révay Péter, 1612-ben Thurzó György nádor, az Illésházyiak dubnici könyvtára és Jankovich Miklós.


Bibliográfia: Bartoniek I. 249. sz. - Csapodi I. 20. sz. - Csapodi II. 565. sz. - Csapodi V. 206-207. - Csapodi VI. 118-119. - Berlász I. - Kulcsár. - Berkovits I. 17. sz. - Csapodi XXXIV. 21. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek