Augustinus, Aurelius: De civitate Dei libri XXII  

Országos Széchényi Könyvtár

Cod. Lat. 121.
Augustinus, Aurelius: De civitate Dei libri XXII

Szent Ágoston (354-430) hippói püspök, teológus, latin egyházatya. Ez a műve történetfilozófiai-apologetikai munka annak a vádnak a cáfolatára, hogy a Római Birodalom hanyatlásának oka a kereszténység. Szerinte a világtörténet fő témája a Civitas Dei (Isten országa) és a Civitas terrena (földi ország), tehát a hit és hitetlenség közti harc.

Pergamenkódex. 432 fol. 275 x 420 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: „Scriptorum et completum Per Manus Petri de Middelburch Q. Zeelandia R. Q. Finis P. M. male informatus. Qui legat, intelligat. pqdoparqlq etc." (A rejtjeles szöveg értelme még megoldatlan.)

Illuminálás: Nápoly, két különböző illuminátor munkája az 1470-es évekből.

Kötése: egykorú vörös bársony, a zománcozott csatokon Mátyás király címere. - Színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel készült. (Repr.: Balogh I. 2. 606.)

Az első levél a címerrel együtt ki van tépve, de a jellegzetes metszés és a kötésen levő címerek alapján kétségtelenül hiteles korvina. A kódexet 1526-ban Szulejmán szultán vitte el Budáról, 1869-ben Abdul Aziz szultán ajándékaként került vissza Magyarországra.


Bibliográfia: Ancona 2. 710. sz. - Bartoniek I. 121. sz. - Berkovits I. 13. sz. - Csapodi I. 16. sz. - Csapodi II. 75. sz. - Csapodi XXXIV. 17. sz. - Csapodiné II., XII. XX. tábla

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek