Bibliográfia  

A

Ábel, Jenő: Die Bibliothek des Königs Mathias Corvinus. (Literarische Berichte aus Ungarn. 1878. 556-581.)
Ábel Jenő: Corvin-codexek. (Ért. MTA 1879. VIII. 1.)
Ábel Jenő: A Corvina Juvenalis-codexéről. (EPhK 1887. 321-326.)
Ábel Jenő: Két ismeretlen Corvin-codexről. (MKSzle 1888. 140-167.)
Ábel Jenő: A Corvina történetéhez. (MKSzle 1880. 170-173).
Affò, Ireneo: Memorie di Taddeo Ugoleto. Parma, 1781.
Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
Akadémiai Értesítő
Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae
Allen, Walter: The four Corvinus Manuscripts in the United States. (Bulletin of the New York Public Library 1938. 315-323.)
Allén, Walter: The Yale MS of Tacitus. (The Yale University Library Gazette 1937. 83-86.)
Ameisenowa, Zofia: Rekopisy i pierwodruki illuminowane Bibl. Jagiellonskiej. Wroclaw-Kra ków, 1958.
Ábel, Jenő: Analecta ad históriám renascentium in Hungária litterarum spectantia. Budapest, 1880.
Ábel Jenő-Hegedüs István: Analecta nova. Budapest, 1903.
Ancona, Paolo d': La miniatura fiorentina. Secoli XI-XVI. 1-2. Firenze, 1914.
Ancona, Mirella Levi d': Francesco Rosselli. (Comrnentari, 1965. 56-76.)
Ankwicz-Kleehoven, Hans: Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian. Graz-Köln, 1959.
Ankwicz-Kleehoven, Hans: Magister Gremper aus Rheinfelden, ein Wiener Humanist und Bibliophile des XVI. Jahrhunderts. (ZbfBw 1913.)
Antolin, Guillermo: Catalogo de los códices latinas de la real biblioteca del Escorial. 2. Madrid, 1911.
Bonfinis, Antonius de: Symposion. Ed. Stephanus Apró. Budapest, 1943.
Arano, Luisa Cogliati: Due codici corvini. II Filarete marciana e l'epistolario di Valturio. (Arte Lombarda, 1979. 53-72.)
Archeológiai Értesítő
Arnese, Raffaele: Un Corale del secolo XV in notatione mensurale appartenente alla Biblioteca Nazionale di Napoli. (Aspernas 1960. Nr. 3.)
Arnese, Raffaele: I codoci notati della biblioteca nazionale di Napoli. Firenze, 1967.
Arte Lombarda dei Visconti agli Sforza. Milano, 1959.
Avril, Francois ismertetése a „Bibliotheca Corviniana"-ról. (Bulletin des Bibliothéques de Francé, 1970. 107-108.)

B

Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. 1-2. Budapest, 1966.
Balogh Jolán: Adalékok Milánó és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetéhez. Budapest, 1928.
Balogh Jolán: A budai királyi várpalota rekonstruálása történeti források alapján. (Műv. Ért. 1952. 29-40.)
Balogh Jolán: A madocsai apát, „a királyi könyvek miniátora". (Henszlmann Lapok 1927. 5. sz.)
Banfi, Florio: II Breviario di Mattia Corvino nella Biblioteca Apostolica Vaticana. (Corvina 1943. 561-582.)
Banfi, Florio: Gli albori della cartografia in Ungheria. Roma, 1947.
Banfi, Florio: Félix Ragusinus. (Janus Pannonius 1947. 379-706.)
Bartoniek, Emma: Codices manus scripti Latini medii aevi. Budapest, 1940. (Catalogus Bibliothecae Musaei Nationalis Hungarici. 12.)
Bartoniek Emma: A Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárának Bessarion-corvinájáról. (MKSzle 1937. 120-125.)
Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai könyvtára. Szerk. Berzeviczy Albert, Kollányi Ferenc, Gerevich Tibor. Budapest, 1927.
(Ugyanaz olaszul. Budapest, 1927.)
Bél, Mathias: Notitia Hungariae. 3. Vindobonae, 1737.
Benda Kálmán: Alvinczi Péter kassai prédikátor történeti följegyzései 1598-1622. (A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 1955.)
Berkovits Ilona: Magyarországi corvinák. Budapest, 1962.
Berkovits, Ilona: Illuminated Manuscripts from the Library of Matthias Corvinus. Budapest, 1963. (Ugyanez megjelent németül 1962, olaszul 1964.)
Berkovits, Ilona: Felice Petancio Ragusino, capo della bottega di miniatori di Mattia Corvino. (Archivio. Supplemento a Corvina, rassegna italo-ungherese 1941. 53-84.)
Berkovits Ilona: Főszékesegyházi Könyvtár. (Magyarország műemléki topográfiája. 2. kiad. I. Esztergom műemlékei. Budapest, 1948. 291-371.)
Berkovits Ilona: Magyar kódexek a XI-XVI. században. 2. kiad. Budapest, 1975. (Ugyanez megjelent németül 1968, angolul 1969.)
Berkovits, Ilona: La miniatura nella corte di Mattia Corvino. Ferrara ed il rinascimento Ungherese. Budapest, 1941.
Berkovits Ilona: Mátyás király „állítólagos" miniátorai. (MKSzle 1942. 153-161.) Berkovits Ilona: A zágrábi miniatúrakiállítás. (MKSzle 1965. 268-271.) Berkovits Ilona: Egy Corvin-kódex származása. (MKSzle 1945. 22-37.) Berkovits, Ilona: Una miniatura. (AHA 1960. 79-90.)
Berlász, Jenő: Über die Vorbesitzer des Ransanus-Kódex. (MKSzle 1969. 97-107.) Berlász Jenő: Újabb információk Istvánffy Miklós tékájáról. Erdélyi analekták 1598-ból. A Zágrábi Corvin-codex. (OSzKÉ 1972. 215-244.)
Bertoni, Giulio: La Biblioteca Estense e la cultura Ferrarese ai tempi del duca Ercole I. 1471 1505. Torino, 1903.
Berzeviczy Albert: Beatrix királyné. Budapest, 1908.
Berzeviczy Albert: Két eltűnt és újra megkerült Corvin-codexről. (MKSzle 1912. 280-283.) Jelen munka első magyar nyelvű kiadása. Budapest, 1967.
Jelen munka első német és angol nyelvű kiadásai: Budapest, 1969, München-Berlin, 1969. - Budapest, 1969, Shannon, 1969, New York-Washington, 1969. Jelen munka 2., javított magyar nyelvű kiadása. Budapest, 1976. Jelen munka 2., javított, német nyelvű kiadása. Budapest, 1978.
Jelen munka 3., javított, magyar nyelvű, 2., javított, angol és lengyel nyelvű kiadása. Budapest, 1981.
Jelen munka 3., javított, német és francia nyelvű kiadása. Budapest, 1982.
Bick, Josef: Die Schreiber der Wiener griechischen Handschriften. Wien-Prag-Leipzig, 1920. (Museion. Abhandlungen. I. 1.)
Bieber, Margarete: Alexander the Great in greek and román art. Chicago, 1964. Bistficky, Jan-Dokol, Frantisek-Koufil, Milos: Státni Archív v Opave. Bod Péter levele Cornides Dánielhez, Magyarigen 1768. (Erdélyi Múzeum 1907. 390.) Bonfinis, Antonio de: Rerum Ungaricarum decades. Ed. Fógel-Iványí-Juhász. 1/1. Budapest, 1941.
Bordona, Jesús Dominguez: Manuscriptos con pinturas, notas para un inventario de los conserva-dos en colleciones publicas y particulares de Espana. 1-2. Madrid, 1933.
Borsa Gedeon: Az első aranybetűkkel készült nyomtatvány és annak magyar vonatkozásai. (MKSzle 1980. 217-223.)
Borzsák István: A Corvina Könyvtár Tanitusai. (Antik Tanulmányok 1961. 183-197.) Borzsák, István: Die Tacitus-Handschriften der Bibliotheca Corviniana. (Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei I. 1962. 141-156.)
Borzsák, István: War Simon Grynaeus Kustos der Bibliotheca Corviniana? (Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. I. 1965. 63-75.)
Borzsák István: Simon Grynaeus - a Corvina Könyvtár őre. (Antik Tanulmányok 1964. 264-274.) Böhmer, Aloys-Widmann, Hans: Von der Renaissance bis zum Beginn der Aufklarung. (Milkau: Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 2. Aufl. III. 1. Bd. Wiesbaden, 1953. 516-529.) Branca, Vittore: Mercanti e librai fra Itália ed Ungheria. (Venezia e Ungheria nel rinascimento. Firenze, 1973. 335-352.)
Salvinus: De vero iudicio ét providentia Dei. Ed. J. A. Brassicanus. Basileae, 1530. (Ajánlása.) A brüsszeli Korvin-missale leírása. (MKSzle 1904. 369-371.)
Bustya Elemér: A marosvásárhelyi Teleki-téka és egy Amerikában felbukkant Piccolomini-kor-vina. (MKSzle 1965. 329-332.)

C

Callmer, Christian: Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Holmensis c. annum MDCL. ductu et auspicio Isaac Vossii conscriptus. Holmiae Suecorum 1971. (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis XI.)
Canova, Giordana Mariani: La miniatura Veneta del Rinascimento. Venezia, 1969.
Caputi, A. M.: Catalogo dei manoscritti della Bibliotheca Casanatense. Roma, 1958.
Caroti, Stefano - Zamponi, Stefano: Lo scrittoro di Bartolommeo Fonzio, umanista fiorentino. Milano, 1974. (Documenti sulle arti del libro X.)

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corvi-niana, Budapest, 1992. 39-50. p.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Országos Széchényi Könyvtár